Uitnodigen ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De ministers ontvangen jaarlijks enkele honderden uitnodigingen. Het zijn verzoeken zoals het openen van een gebouw, een toespraak op een congres of het in ontvangst nemen van een boek. De ministers stellen deze uitnodigingen zeer op prijs. Ze vinden het nuttig om regelmatig het land in te gaan, met mensen te spreken en te kijken hoe zij het beleid kunnen verbeteren en vernieuwen.

Waar moet u op letten bij uw verzoek?

Bekijk het takenpakket van de minister

Een uitnodiging voor een bijeenkomst waarvan het onderwerp buiten het takenpakket van de ministers valt, maakt weinig kans. Bekijk daarvoor het takenpakket van de ministers:

Motiveer uw verzoek

Geef in uw uitnodiging een motivering.

  • Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met de minister, een toespraak of een bezoek?
  • Wat heeft u gedaan of in gang gezet waardoor het voor de minister interessant is op de uitnodiging in te gaan?
  • Als er achtergrondinformatie beschikbaar is, zoals een folder, stuur die dan mee.

Verstuur uw uitnodiging ruim op tijd

Probeer uw verzoek circa 3 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt zo'n 3 weken voordat u antwoord krijgt, zodat u nog ruim op tijd weet of de minister op uw uitnodiging ingaat. Een uitnodiging op het laatste moment valt vrijwel niet meer in de agenda in te passen.

Uw contactgegevens

Geef in uw verzoek aan wie de contactpersoon (met telefoonnummer en e-mailadres) van uw organisatie is. Dus degene die inhoudelijk op de hoogte is van de aanvraag. Vaak is overleg over het programma en het optreden van de bewindspersoon noodzakelijk.

Toezegging onder voorbehoud

Als uw uitnodiging wordt geaccepteerd, is dat altijd 'onder voorbehoud'. Er kan dus nog iets tussen komen. De belangrijkste reden waarom een minister - soms op het laatste moment - moet afzeggen is dat deze in de Tweede Kamer moet zijn. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor. Om die reden maakt een uitnodiging voor dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur geen kans. Dat tijdstip wordt altijd vrijgehouden voor het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Op vrijdag vindt de Ministerraad plaats, ook voor die dag neemt de minister in beginsel geen uitnodigingen aan.

Uitnodiging versturen

U kunt uw uitnodiging op twee manieren versturen. U kunt ervoor kiezen het formulier in te vullen.

Of u kunt een brief richten aan de minister en deze sturen naar:

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bureau speeches en uitnodigingen
Postbus 20401
2500 EK  Den Haag