Beslisnota bij Kamerbrief voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Beslisnota bij Kamerbrief voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspesonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (PDF | 2 pagina's | 187 kB)