Beslisnota bij Kamerbrief over rapport rendement regulier verpachte landbouwgrond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport rendement regulier verpachte landbouwgrond (PDF | 1 pagina | 106 kB)