Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brandbrief van de provincie Friesland over garnalenvissers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brandbrief van de provincie Friesland over garnalenvissers