Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan LNV 2024-2028

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan LNV 2024-2028