Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota van wijziging ontwerpbegroting 2024 LNV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota van wijziging ontwerpbegroting 2024 LNV