Beslisnota bij Kamerbrief afzien beroep op verjaring aansprakelijkheid bij PAS-melders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief afzien beroep op verjaring aansprakelijkheid bij PAS-melders