Rekening en verantwoording 2020 Bureau Beheer Landbouwgronden

De Rekening en verantwoording geeft inzicht in de activiteiten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in 2020 en de financiële resultaten.

Rekening en verantwoording 2020 Bureau Beheer Landbouwgronden (PDF | 13 pagina's | 3,2 mB)