Beantwoording Kamervragen over de uitspraak van het EU Hof over Natuurmonumenten

Minister Schouten beantwoordt vragen over de uitspraak van het EU Hof. Deze uitspraak gaat over het hoger beroep van Natuurmonumenten de 12 Landschappen tegen het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg over de verenigbaarheid van de PNB-regeling met de gemeenschappelijke markt.