Kamerbrief over advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en stand van zaken Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en haar reactie op het advies. Deze reactie wordt ook verstuurd namens staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). Daarnaast meldt de minister de stand van zaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Kamerbrief over advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en stand van zaken Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (PDF | 7 pagina's | 156 kB)