Aanbiedingsbrief Eerste Kamer bij advies van en reactie op Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Minister Schouten (LNV) biedt de Eerste Kamer het advies aan van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en een afschrift van de brief met haar reactie op het advies van de Taskforce. De reactie is ook verzonden namens staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). Beide documenten werden op 5 februari 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief Eerste Kamer bij advies van en reactie op Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (PDF | 1 pagina | 67 kB)