Kamerbrief over stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Kamerbrief over stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (PDF | 9 pagina's | 181 kB)