Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Beantwoording van zienswijzen per hoofdstuk en per (sub)paragraaf van het ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het ontwerp van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is samen met de milieueffectrapportage (MER) op planniveau gepubliceerd voor publieke consultatie. Zienswijzen konden tot en met maandag 18 oktober 2021 worden ingediend.

Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 34 pagina's | 2,4 MB)