Beantwoording Kamervragen over de bemiddelaar in het stikstofdossier en de juridische status van de stikstofplannen

Minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoorden schriftelijke vragen over de heer Remkes als bemiddelaar in het stikstofdossier en de juridische status van de stikstofplannen. Daarnaast geven zij een reactie op het RvW-verzoek over het mandaat van de heer Remkes als onafhankelijk gespreksleider. Het lid Omtzigt heeft de vragen gesteld en het RvW-verzoek gedaan.

Beantwoording Kamervragen over de bemiddelaar in het stikstofdossier en de juridische status van de stikstofplannen (PDF | 7 pagina's | 368 kB)