Kamerbrief over uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de piekbelastersaanpak, gericht op agrarische en industriële bedrijven. Daarnaast schetst de minister de stand van zaken rondom de legalisering van de PAS-melders en het instellingsbesluit voor de Commissie schadevergoedingen PAS-meldingen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders (PDF | 12 pagina's | 654 kB)