Kamerbrief over voortgang gebiedsgerichte aanpak NPLG

Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door provincies. Die doen dit in samenwerking met inwoners, ondernemers, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Kamerbrief over voortgang gebiedsgerichte aanpak NPLG