Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief organisaties dierenwelzijn over maximumtemperatuur diertransporten

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) biedt de Tweede Kamer een afschrift aan van haar reactie op een brandbrief van verschillende dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de stichting Varkens in nood, met een oproep tot verlaging van de maximumtemperatuur bij diertransporten naar ten minste 25 graden Celsius. De vaste Tweede Kamercommissie voor LNV had de minister gevraagd om een afschrift van de brief met haar reactie.

Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief organisaties dierenwelzijn over maximumtemperatuur diertransporten