Antwoorden op Kamervragen over vullingstoets

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de voorgenomen vullingstoets bij het plaatsen van stikstofdepositieruimte in het Stikstofregistratiesysteem. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over vullingstoets