Kamerbrief over rapport 'Drempels en beleidsopties voor stimulering innovatie precisiefermentatie'

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van de motie-Gündoğan (Groep Gündoğan). Met deze motie werd de regering verzocht om beleidsopties in kaart te brengen waarmee Nederland kan inzetten op het wegnemen van drempels. Ook wordt de regering opgeroepen in te zetten op een leidende rol van het Nederlandse bedrijfsleven over precisiefermentatie. Ter uitvoering van deze motie is onderzoek gedaan.

Kamerbrief over rapport 'Drempels en beleidsopties voor stimulering innovatie precisiefermentatie'