Vragen en antwoorden (Q&A's) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bekijk de meest recente versie (23 oktober 2019) van de vragen en antwoorden over stikstof: gebiedsgerichte aanpak, budget en toestemmingverlenig na de kabinetsreactie op 4 oktober 2019.