Afschrift reactie minister Natuur en Stikstof op brief organisaties dierenwelzijn over maximumtemperatuur diertransporten

Afschrift van de reactie van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) op een brandbrief van verschillende dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de stichting Varkens in nood, met een oproep tot verlaging van de maximumtemperatuur bij diertransporten naar ten minste 25 graden Celsius.

Afschrift reactie minister Natuur en Stikstof op brief organisaties dierenwelzijn over maximumtemperatuur diertransporten