Besluit Woo-verzoek luchtkwaliteit varkensstallen

Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van het stalklimaat in varkensstallen in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek luchtkwaliteit varkensstallen (PDF | 2 pagina's | 196 kB)

Openbaar gemaakt document (PDF | 1 pagina | 102 kB)