Besluit op Woo-verzoek over vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum

Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum in het kader van zowel het fosfaatreductieplan als voor de vaststelling van het aantal fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).