Besluit Wob-verzoek over slachthuis

Besluit op een verzoek om documenten over een slachthuis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek over slachthuis (PDF | 364 pagina's | 19 kB)