Besluit op Woo-verzoek over de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie van 2021

Besluit op een verzoek om informatie over de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie (BAB) van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).