Besluit op Woo-verzoek over de Gecombineerde Opgaven van alle agrarische ondernemingen in Nederland

Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde Opgaven (GO) van alle agrarische ondernemingen in Nederland op 1 april 2010, 2015, 2020, 2021 en 2022 met per opgave de gegevens over o.a. het aantal geregistreerde landbouwhuisdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).