Besluit op Woo-verzoek over een overzicht van alle agrarische ondernemingen in provincie Gelderland waar o.a. rundvee en kippen worden gehouden

Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van alle agrarische ondernemingen in de provincie Gelderland waar rundvee, varkens, kippen, geiten en/of schapen worden gehouden, voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).