Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Varanus-soorten

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor dieren behorende tot diverse Varanus-soorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Varanus-soorten

Bijlagen