Besluit op Woo-verzoek over percelen gemeente Wieringermeer

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de landbouwtellingen, gecombineerde opgaven, correspondentie en aantekeningen waaruit het type en soort agrarische gebruik blijkt van percelen gelegen in de gemeente Wieringermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over percelen gemeente Wieringermeer