Besluit Woo-verzoek gebruik racumin foam

Besluit op een verzoek om de adressen van 46 veehouderijen waar het bestrijdingsmiddel racumin foam is gebruikt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek gebruik racumin foam