Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023

Besluit op een verzoek om informatie over de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over roodvleesslachthuizen met permanent toezicht op het gebied van dierenwelzijn over de periode vanaf 11 april 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 108 MB groot.

Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023