Besluit op Woo-verzoek over aantal mestcontroles in risicogebieden De Peel, de Veluwe en Twente

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het aantal mestcontroles in risicogebieden De Peel, de Veluwe en Twente. Specifiek, de periode van 01 januari 2021 tot 30 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over aantal mestcontroles in risicogebieden De Peel, de Veluwe en Twente