1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks

Besluit op een verzoek om informatie over alle door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zowel intern als extern, gevoerde correspondentie aangaande vleestaks in de periode 1 januari 2017 tot 11 april 2022. Het verzoek is op 11 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 januari 2024 dit besluit genomen.

1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks