Besluit op Woo-verzoek over Chinchilla lanigera (knaagdier)

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten, (veterinaire) rapportages, publicaties enzovoort over de Chinchilla lanigera (knaagdier). Specifiek, de periode 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Chinchilla lanigera (knaagdier)