Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen LNV en Raad van Beheer over watersport met honden

Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van LNV en Raad van Beheer over waterwerk/watersport met honden over de periode 1 december 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen LNV en Raad van Beheer over watersport met honden