Besluit op Woo-verzoek over voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht en monitoringrapportage

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst' en de rapportage 'Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht en monitoringrapportage