Besluit op Woo-verzoek over melding horecapand

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie wegens een melding door de verzoeker over een horecapand. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over melding horecapand