Vergoeding ecoregeling voor boeren veiliggesteld

De tienduizenden boeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de ecoregeling ontvangen alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Door de zeer grote animo voor de nieuwe verduurzamingssubsidie, onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dreigden de subsidietarieven fors lager uit te vallen. Dat is nu van de baan, omdat de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven om eenmalig 50 miljoen euro uit de LNV-begroting te gebruiken, zodat boeren alsnog de geplande steunbedragen ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties. 

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): “Ik heb me in Brussel hard gemaakt om deze compensatie voor elkaar te krijgen en ben enorm blij dat dit is gelukt. Boeren die hun bedrijf hebben verduurzaamd moeten erop kunnen  vertrouwen dat zij de beloning krijgen waar ze rekening mee hielden. Ik dank de Europese Commissie voor hun medewerking. De grote animo voor de ecoregeling heeft ook laten zien dat boeren zich echt willen inzetten voor verduurzaming. Ik hoop dan ook dat zij zich dit jaar weer aanmelden voor de ecoregeling om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen en biodiversiteit te versterken.”

Grote animo

De ecoregeling is onderdeel van het nieuwe GLB dat vorig jaar voor het eerst in werking is getreden. Boeren kunnen zich naast de basisinkomenssteun (de hectarepremie) aanmelden voor deze duurzaamheidssubsidie. Door de grote animo voor de ecoregeling werd het vaste GLB-budget voor Nederland echter met 50 miljoen euro overschreden. In totaal hadden ruim 35.500 een subsidie-aanvraag gedaan.

Doordat Europese regelgeving niet toestaat om een overschrijding van het GLB-budget aan te vullen met geld uit de nationale begroting en omdat de hoogte van de hectarepremie werd gegarandeerd, dreigden de tarieven voor de ecoregeling een kwart lager uit te vallen dan gepland. Die korting wordt nu voorkomen. De Europese Commissie heeft toestemming gegeven om boeren voor deze tegenvaller te compenseren met staatssteun onder het tijdelijk staatssteunkader vanwege de oorlog in Oekraïne, waar de landbouw ook door is geraakt. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met de LNV-begroting waarin de 50 miljoen euro is opgenomen.

Ruimte geven

Boeren die hebben deelgenomen aan de ecoregeling kunnen de volledige vergoeding - die RVO eerder bekend had gemaakt - vanaf 1 april uitbetaald krijgen. De Europese compensatie voor 2023 is wel éénmalig. Minister Adema is daarom nog met de sector in gesprek over hoe een tekort op het GLB-budget dit jaar kan worden voorkomen. Daar moet vóór 1 maart duidelijkheid over zijn, het moment waarop boeren zich weer kunnen intekenen voor de ecoregeling. De verwachting is dat met de ervaring van 2023, er dit jaar een betere inschatting wordt gemaakt van de animo voor de ecoregeling, de inkomenssteun en de bijbehorende premies.