Adviescolleges, adviescommissies en stichtingen

Een overzicht van de adviescolleges en adviescommissies die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft ingesteld. En een overzicht van stichtingen die met betrokkenheid van het ministerie LNV zijn opgericht. Per stichting staat aangegeven of er een bestuurlijke en/of financiële relatie met het ministerie bestaat.