Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september