Antwoorden op Kamervragen over sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Adema (LNV) geven antwoord op vragen over het bericht ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’. Het Tweede Kamerlid Kostić (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden