Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PDF | 8 pagina's | 107 kB)