Beslisnota bundel bij Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bundel bij Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs