Beslisnota's bij Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs