Beslisnota bij Kamerbrief over zelfregie-aanpak hoger onderwijsinstellingen vanwege internationalisering in balans

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over zelfregie-aanpak hoger onderwijsinstellingen vanwege internationalisering in balans