Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die hij wil nemen in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs.

Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs (PDF | 26 pagina's | 727 kB)