Afspraken scholing, ondersteuning en communicatie

Het document bevat de afspraken van minister Dijkgraaf (OCW) met partijen over scholing, ondersteuning en communicatie bij medezeggenschap in het hoger onderwijs. Daarnaast gaan de afspraken over betrokkenheid van medezeggenschap bij crisisbesluitvorming en de betrokkenheid bij het vervolg van de medezeggenschap bij de studievoorschotmiddelen.

Afspraken scholing, ondersteuning en communicatie