Afschrift Brief VH Zelfregie hbo internationaliserig

Afschrift van de brief van de Vereniging Hogescholen (VH) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat een voorstel van de VH voor zelfregie Internationalisering in balans.

Afschrift Brief VH Zelfregie hbo internationaliserig