Beleidsdoorlichting 2014 - 2018 Artikel 4 begroting Ministerie van OCW Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie

Het rapport doet verslag van de bevindingen uit de beleidsdoorlichting van het beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2014-2018.