Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het Amsterdamse hoger onderwijs diverser moet

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, desnoods
met quota'.